iskandals-crayfish3.jpg

LP#9: Ihip ng Hangin

Taglagas na talaga! Sa ihip ng hangin ay naglalaglagan ang mga tuyong dahon sa likuran ng aking rock lobster.(Recipe na matatagpuan dito.)

iskandals-crayfish3.jpg

Sa pangalawang pagkakataon para sa Litratong Pinoy, ito ay larawang kuha sa aming hardin. Kung inyong madadalaw ang aking Binagoongan post ay makikita ang puno na kulay berde pa. Sa aking LP#8, taglagas na talaga at ang dahon ay medyo kulay dilaw na. Pero sa pagbagsak sa lupa ito ay singpula na ng rock lobster.

Continue reading “LP#9: Ihip ng Hangin”

iskandals-crayfish2.jpg

Rock Lobster!

It was around 3pm and funny how the sun rays were almost parallel to the ground and hit the crayfish plate on the kitchen bar from the living room glazing. Yeah, I know. It looks like a villain from a sci-fi alien movie.

Like shrimp heads, crayfish head is really yummy. Especially when this big. My friends E&T gave me 3 foot-long crayfish heads and this is my first time to cook this mean-looking freshwater crustaceans also known as rock lobsters. I followed my instinct and thought about halabos na hipon.

Continue reading “Rock Lobster!”